Chính sách bảo hành & Đổi Trả - Thái Dương Express
Home / Chính sách bảo hành & Đổi Trả

Chính sách bảo hành & Đổi Trả

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ HÀNG HÓA, BƯU PHẨM-BƯU KIỆN BỊ MẤT MÁT, THẤT THOÁT TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÔNG TY VẬN CHUYỂN THÁI DƯƠNG EXPRESS.

ĐIỀU 1: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI GỬI HÀNG

1.1. Quý khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về tính trung thực khi kê khai hàng hóa- BPBK lúc làm thủ tục gửi hàng tại Công ty

1.2. Hàng hóa-BPBK phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp-hợp lệ.

1.3. Gói bọc cẩn thận, hướng dẫn chiều đứng của hàng hóa (nếu có bằng cách đánh mũi tên quy định chiều đứng lên thùng hàng, kiện hàng hay gói hàng) nhằm bảo đảm an toàn cho hàng hóa,

1.4. Không gửi kèm tiền, vàng, điện thoại di động trong hàng hóa-BPBK.

1.5. Thông báo cho nhân viên của Công ty đối với trường hợp hàng hóa-BPBK đễ vỡ, dễ đổ, và hàng hóa có giá trị trên 2.000.000, đồng.

1.6. Không gửi các loại hàng hóa, tài liệu mà Nhà nước cấm lưu thông, hàng hóa gây nguy hại cho người xung quanh, cho nhân viên và phương tiện vận chuyển của Công ty, hàng dễ cháy nổ.

1.7. Ghi đầy đủ thông tin gồm tên, địa chỉ, số điện thoại của người gửi và người nhận lên hàng hóa-BPBK.

1.8. Khách hàng vui lòng cùng với nhân viên Công ty cân ký khi gửi hàng.

1.9. Khách hàng phải tự đảm bảo về việc đóng bao, đóng kiện cho hàng hóa của mình

1.10. Khi gửi hàng xong quý khách vui lòng gọi thông báo cho người nhận để người nhận chủ động tới điểm nhận hàng để nhận hàng.

ĐIỀU 2: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN HÀNG

2.1. Đối với hàng gửi cá nhân:

Khách hàng phải đem theo CMND khi nhận hàng

· Nếu đi nhận thay người khác thì khách phải đem theo cả CMND của người được nhận và người nhận dùm.

2.2. Đối với hàng gửi cho Công ty:

· Người đi nhận hàng phải có giấy giới thiệu của Công ty và CMND

2.3. Thời gian nhận hàng tại Công ty là 24/24h.

2.4. Khi nhận nếu nghi ngờ có sự thất thoát hàng hóa thì khách hàng có thể yêu cầu nhân viên cân ký lại để xác nhận. Trường hợp thiếu trọng lượng so với khi gửi khách hàng phải yêu cầu nhân viên lập biên bản để làm cơ sở giải quyết.

2.5. Quá 15 ngày tính từ ngày gửi hàng mà người nhận không ra Công ty nhận hàng nếu xảy ra tình trạng hư hỏng, mất mát hàng hóa thì Công ty không giải quyết bất kỳ khiếu nại thắc mắc nào.

2.6. Hàng để quá 10 ngày tính từ ngày gửi Công ty sẽ tính thêm tiền lưu kho. Tiền lưu kho được tính bằng 10% tiền cước/ngày. Đối với xe máy thì tính theo cước gửi xe qua đêm.

2.7. Kiểm tra hàng ngay sau khi nhận hàng tại Công ty, hoặc ngay sau khi nhận hàng từ nhân viên Công ty giao hàng tận nơi

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA Công ty ĐỐI VỚI VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI XÃY RA HƯ HỎNG, MẤT MÁT VÀ THẤT THOÁT HÀNG HÓA–BKBP VẬN CHUYỂN:

3.1. Trường hợp hàng hóa-BPBK bị hư hại hoặc mất mát một phần: Mức bồi thường được trên cơ sở thiệt hại thực tế căn cứ theo giá thị trường đối với hàng hóa-BPBK cùng loại tại địa điểm và thời điểm mà hàng hóa-BPBK đó được Công ty chấp nhận vận chuyển, nhưng mức bồi thường không vượt quá 2.000.000 đồng.

3.2. Khi hàng hóa có sự cố, bị hư hỏng thì Công ty sẽ tìm cách khắc phục, sửa chữa và giá trị bồi thường cũng dựa trên cơ sở là chi phí sửa chữa.

3.3. Trường hợp hàng hóa-BPBK bị mất mát hoàn toàn:

(a) Trường hợp khách hàng cung cấp chứng từ hợp pháp, hợp lệ chứng minh giá trị thực của hàng hóa-BPBK bị mất mát và thất thoát, mức bồi thường thiệt hại tối thiểu bằng 50% giá trị thực của hàng hóa, tối đa bằng 100% giá trị thực của hàng hóa.

(b) Trường hợp khách hàng không cung cấp chứng từ hợp pháp, hợp lệ chứng minh giá trị thực hàng hóa-BPBK bị mất mát và thất thoát, mức bồi thường thiệt hại bằng 05 lần giá cước.

Đối với các kiện, gói hàng có hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo và được hai bên kiểm tra khi gửi, nếu mất sẽ được bồi thường theo giá trị hoá đơn (Yêu cầu ghi rõ giá trị trên Biên nhận khi gửi hàng). Còn trong mọi trường hợp khác, giá trị bồi thường không vượt quá 150.000 đồng/01 kg.

Tức là có 3 trường hợp

1- Dựa trên hóa đơn, kiểm tra (thường là thiếu những trình tự này)

2-  Từ 100k -150k /kg hàng

ĐIỀU 4: Công ty KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP:

4.1. Hàng hóa-BPBK bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu giữ trong quá trình vận chuyển.

4.2. Hàng hóa-BPBK bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên.

4.3. Quý khách gửi hàng không lưu ý nhân viên Công ty về việc bảo quản hàng. Không tuân thủ theo đúng quy định về việc bảo quản, đóng bao đóng kiện cho hàng của mình.

4.4. Hàng đã nhận ra khỏi quầy giao dịch của Công ty.

4.5. Đối với hàng hóa-BPBK đã gửi trên 15 ngày, Công ty sẽ gọi điện thoại cho người gửi ra nhận lại hàng. Và, sau 24 giờ kể từ thời điểm nhân viên của Công ty gọi, nếu người gửi không ra nhận lại hàng hóa-BPBK đã gửi, thì mọi mất mát và thất thoát hàng hóa-BPBK Công ty không chịu trách nhiệm bồi thường.

Công ty Vận Chuyển Hàng Hóa Đi Campuchia – Thái Dương Express